Ghế ngồi làm việc văn phòng

Trong bất kỳ một văn phòng làm việc nào không thể thiếu ghế văn phòng đây là thiết bị đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, có rất nhiều dòng ghế dành cho văn phòng với nhiều dáng khác nhau mang đến cho người mua nhiều sự lự chọn. Ghế ngồi làm việc chia ra thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại đáp ứng một số nhu cầu sử dụng của người dùng.

2,850,000

ghế

Ghế V150

975,000
3,300,000
3,720,000

ghế

Ghế L862

5,800,000
3,300,000
3,960,000
4,885,000
5,000,000
9,400,000
9,500,000
5,000,000
6,000,000
6,000,000
6,500,000
8,000,000
1,540,000
2,505,000
3,870,000
2,215,000
1,525,000
1,550,000

ghế

Ghế S910

3,850,000
1,000,000

ghế

Ghế C292

1,350,000
3,400,000
4,850,000
5,060,000
5,000,000
3,250,000
2,000,000
2,200,000
2,600,000
21,400,000

ghế

Ghế L863

6,200,000
14,200,000
4,200,000
4,000,000
3,200,000

ghế

Ghế D209

2,015,000
3,000,000
3,000,000
2,465,000

ghế

Ghế S909

16,300,000
1,500,000

ghế

Ghế A040

505,000

ghế

Ghế S580

2,950,000
790,000
835,000
1,380,000